Mobiliteit: uitgelichte case

Mobiliteitsoplossing Amaze

De aanbesteding van de Mobility as a Service (MaaS) dienst in Zuidas is gegund aan een consortium van Amber, Radiuz, Transdev en Over Morgen. Zij gaan in dit project verder onder de naam Amaze, en zo gaat de app ook heten.

De zuidas kampt
met overvolle treinen
tijdens de hyperspits

Toekomstperspectief

Gemeente, GBC Zuidas, ORAM, Hello Zuidas; verschillende organisaties zijn in Zuidas bezig met slimme en duurzame mobiliteit. In het programma van A tot Zuidas werken deze organisaties samen aan hetzelfde doel: Zuidas bereikbaar houden en mobiliteit verduurzamen. Voor Amaze het woord krijgt, stellen we de nieuwe van A tot Zuidas accountmanager Jos Hollestelle (Breikers) voor. Hij gaat in Zuidas inventariseren bij werkgevers waar de behoeftes en de knelpunten liggen, en wijst de werkgever zo mogelijk direct op oplossingen. “MaaS kan daar onderdeel van zijn” vertelt Jos, “Het biedt een mooi toekomstperspectief in het soms logge mobiliteitsbeleid.”

meer lezen

Finn van Leeuwen
Projectmanager,
MaaS Zuidas
Verleiden

Met de Amaze app kun je straks je reis plannen, boeken en betalen. Vervolgens ga je op pad met de beste combinatie voor de meest efficiënte reis. In de app zijn modaliteiten opgenomen zoals openbaar vervoer, verschillende deelauto’s, deelfietsen en taxi’s. Finn van Leeuwen, projectmanager MaaS Zuidas van Gemeente Amsterdam Zuidas, legt uit dat er vier belangrijke doelstellingen zijn: CO2 reductie, vitaliteit, tevredenheid van de gebruikers en de bereikbaarheid van het gebied. Uit een marktverkenning is gebleken dat die tevredenheid voor de gebruiker het belangrijkst is. Daarom is het essentieel dat reizen volgens het MaaS principe makkelijk en prettig is. “We moeten mensen verleiden en helpen om andere keuzes te maken, niet alleen als overheid, maar samen met werkgevers.” aldus Finn van Leeuwen.

Niet zomaar een appje

Openbaar vervoer, vertelt Edvard Hendriksen van Over Morgen, bestaat niet langer alleen uit bus, trein en tram. Door allerlei deelsystemen is dit begrip breder geworden. De jonge stedeling heeft niet meer de behoefte aan een eigen auto, of zelfs een eigen fiets. Amaze speelt in op deze ontwikkeling.

Volgens CEO van Radiuz Victor van den Berg is het dan ook “niet zomaar een appje”, maar een vorm van volledige mobiliteitsdienstverlening voor de eindgebruiker: “We willen dat reizigers die onze app gebruiken, tevredener zijn dan mensen die dat niet doen. We willen mensen uit die auto krijgen, en op de deelfiets, in deelauto, in de trein.”

Perfecte ervaring

Er zullen gaandeweg steeds meer mogelijkheden in de app komen zoals tickets boeken, het ontsluiten van auto’s en fietsen en koppeling aan Park & Ride. Ook gaat Amaze een contactcentrum inrichten zodat reizigers altijd snel geholpen worden als er iets mis gaat tijdens de reis. “De eerste ervaringen moet perfect zijn om mensen enthousiast te maken en te houden.” De app wordt in mei 2020 gelanceerd. Nieuwsgierig? Blijf op de hoogte via Amazemobility.com.

Wil je als eerste ervaren hoe het is om Amaze te gebruiken? Geef je dan op voor de Zuidas Mobility Experience

aanmelden

meer lezen

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up