Mobiliteit: logistiek

Mobiliteit: logistiek

 

Amsterdam Zuidas wordt dagelijks bevoorraad door veel verschillende leveranciers. Pakketdiensten, cateraars en afvalverwerkers rijden het gebied in en hebben tijd nodig om hun producten af te leveren en op te halen. Dit veroorzaakt congestie en uitstoot. Dat kan anders.

Plannen, boeken
en betalen met de
nieuwe app Amaze

naar de uitgelichte case

Gemeente Amsterdam heeft in 2019 de ambitie neergelegd dat stadslogistiek in 2025 binnen de ring emissievrij moet zijn. Participanten van Green Business Club Zuidas hebben in 2018 dezelfde wens al uitgesproken voor het gebied. Omdat Zuidas een kantorenlocatie is, hebben bedrijven en organisaties gekozen voor een focus op horecalogistiek en facilitaire logistiek. Deze stromen zijn in kaart gebracht, waarna pilots en eerste projecten konden worden opgezet om goederen te bundelen en emissievrij, buiten de spits het gebied in te brengen.

Horecalogistiek

We willen graag lekker eten & drinken bij onze favoriete horeca spots, maar hoe krijg je alle ingrediënten snel, efficiënt, betaalbaar en duurzaam op de juiste plek? Dit zijn logistieke uitdagingen voor Zuidas en de Metropool Regio Amsterdam in zijn geheel. Er is een toenemende vraag, waardoor er horeca bijkomt, maar tegelijkertijd neemt de bereikbaarheid af door drukte en werkzaamheden. Dit genereert druk op het verkeer en de luchtkwaliteit, en zorgt voor snel stijgende kosten voor de last-mile belevering aan horeca.

De vraag is dan ook of horecadistributie op de huidige manier mogelijk blijft. Horecadistributie is veel complexer dan andere stadslogistiek, o.a. door voedselveiligheid en diversiteit aan producten, en verdient extra aandacht. Alleen een integrale aanpak met leveranciers, groothandels, horecaondernemers en gemeente kan oplossingen bieden. Horecaondernemers bepalen voor een groot deel de horecadistributie en hebben een sleutelrol. Hello Zuidas buigt zich samen met de Hogeschool van Amsterdam over dit vraagstuk, maakt knelpunten zichtbaar en probeert oplossingen te zoeken.

Slimme stadslogistiek

Kantoorgebouwen in het gebied delen de behoefte aan facilitaire producten, zoals hygiëneartikelen en kantoorbenodigdheden. Ook worden steeds meer privépakketten bezorgd op de werklocatie. Green Business Club Zuidas heeft in kaart gebracht hoe groot deze stromen zijn en wat kenmerkend is aan deze stromen. Uit deze poortonderzoeken is gebleken dat het grootste gedeelte van de leveringen tijdens de ochtendspits plaatsvindt in voertuigen op fossiele brandstoffen. Als bedrijven gaan samenwerken, kunnen stromen worden gebundeld en voorkomen. De samenwerking krijgt onder andere uiting in de pilot waarbij de logistieke hub van Hulshoff leveringen aan de rand van de stad bundelt en met elektrisch vervoer het gebied in brengt.

Onderstaande infographics zijn gebaseerd op poortonderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van GBC Zuidas, bij Symphony, WTC Amsterdam, ABN AMRO, EDGE Olympic, ITO, The Edge en de VU. 

Aantal stops per dag per voertuigtype in Zuidas voor goederenvervoer

Aantal stops per uur in Zuidas door goederenvervoer

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up