Mobiliteit: duurzaam reizen

Mobiliteit: duurzaam reizen

Het aantal aanbieders van duurzame mobiliteitsoplossingen neemt een vlucht. Maar het succes hiervan valt of staat met het reisgedrag van de Zuidasser zelf. Steeds meer werkgevers nemen een voorsprong op het klimaatakkoord en zoeken naar passende oplossingen om hun werknemers duurzamer te laten reizen. Zuidassers pakken meer de fiets en de trein of stappen over op elektrisch vervoer.
Bereikbaarheid

Deelvervoersmiddelen zoals elektrische deelauto’s, deelfietsen en elektrische scooters zijn steeds zichtbaarder in het straatbeeld. Meer bedrijven bieden dergelijke deeloplossingen ook aan hun werknemers. Deze verschuiving naar duurzamer reizen heeft ook zijn weerslag op de bereikbaarheid van Zuidas. Naast overvolle autowegen kampt Zuidas met overvolle treinen tijdens de hyperspits. Bovendien is het aantal fietsers naar Zuidas naar schatting met 500 personen gestegen, wat de vraag naar meer mogelijkheden voor fietsenstalling vergroot. Overstappen op duurzame mobiliteit betekent hierdoor niet altijd meer comfort en minder reistijd voor de reiziger. Hier ligt nog een belangrijke opgave voor het gebied.

Van A tot Zuidas

Veel verschillende partijen in Zuidas houden zich met duurzame mobiliteit en bereikbaarheid bezig, en er zijn nog meer initiatieven en oplossingen. Veel van deze initiatieven richten zich op de werkgevers in het gebied. Om dit alles op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen is begin 2019 mobiliteitsportaal www.vanAtotZuidas.nl gelanceerd.

Van A tot Zuidas biedt een praktisch overzicht voor iedereen die efficiënter en duurzamer van en naar Zuidas wil reizen én aan werknemers die dit binnen hun bedrijf willen stimuleren. Dit nieuwe platform is de werkgever en reiziger van dienst met een helder overzicht van nieuwe, innovatieve mobiliteitsmogelijkheden en -projecten, zodat zij snel en gemakkelijk van en naar Zuidas kunnen reizen, of hun medewerkers daarover kunnen adviseren.

Programma

In de loop van het jaar is van A tot Zuidas uitgegroeid naar een programma, een noemer waaronder verschillende partijen in Zuidas samenwerken om het gebied bereikbaar te houden. De samenwerkende partijen Green Business Club Zuidas, ORAM, Taskforce Bereikbaarheid, Hello Zuidas, Breikers en Bycs, organiseerden in 2019 een aantal van A tot Zuidas bijeenkomsten, één over werkgeversaanpak, één over Mobility as a Service en een workshop waarin werkgevers handvatten kregen voor het elektrificeren van hun wagenpark.

Werkgevers kunnen vanaf 2019 rekenen op één herkenbaar gezicht als aanspreekpunt namens de mobiliteitspartijen in Zuidas. Namens de Van A tot Zuidas partijen is Jos Hollestelle als accountmanager aangesteld. Hij zal namens alle partijen contacten onderhouden met de bedrijven in Zuidas.

Plannen, boeken
en betalen met de
nieuwe app Amaze

naar de uitgelichte case

Modal split werkenden en zakelijk bezoek 2019

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up