Mobiliteit: cases duurzaam reizen
Foto: Arcadis
1. Coalitie anders reizen

Arcadis is één van de founding mothers van de Coalitie Anders Reizen. Inmiddels is deze coalitie gegroeid naar 53 leden die in totaal rond de 450.000 werknemers vertegenwoordigen in Nederland. Doel van de coalitie is vooral het delen en ontwikkelen van kennis op het vlak van Anders Reizen vanuit werkgevers, om samen de CO2 uitstoot voor mobiliteit te reduceren met minimaal 50% in 2030 (t.o.v. 2016). In 2019 is een Anders Vliegen pledge getekend: daarin zijn zestien concrete maatregelen opgenomen die bedrijven kunnen doorvoeren om verantwoord met vliegen om te gaan. Deelnemers moeten minimaal de helft van die maatregelen doorvoeren om een stevige reductie te realiseren.

2. Spitsbrekers

Spitsbrekers is een initiatief van BNR-radio, ANWB, ALD Automotive en Gazelle om mensen uit de spits te krijgen. Zuidasbedrijven Funding Circle en Arcadis behoorden in 2019 tot de finalisten van deze competitie. Arcadis zet in op meer met de fiets, meer met de trein en thuiswerken. Het doel is om 2300 medewerkers zo veel mogelijk anders te laten reizen. Arcadis heeft elektrische deelfietsen en iedereen in het bedrijf (ook de leaserijders) krijgt een NS-Business Card. Bij Funding Circle komt geen enkele medewerker met de auto naar het werk. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt met het personeel en iedereen houdt zich daaraan.

Ben je van plan een e-bike of speed-pedelec aan te schaffen of heb je dit al gedaan?
3. E-bike try-out GBC Zuidas

Vanaf april tot half juni probeerden 50 Zuidassers twee weken lang een e-bike of een speedpedelec via de try-out van GBC Zuidas. Dit leverde positieve reacties op. Aan de try-out deden vooral mensen mee die doorgaans met de auto naar het werk gingen. Het tweede meest gebruikte vervoermiddel was het OV. De e-bike fungeerde in deze try-out dus echt grotendeels als alternatief voor de auto.

4. Deel e-bike pilot vanaf Station Zuid

Next Urban Mobility, dochter van PON, organiseerde van mei tot en met december 2019 samen met de NS een pilot waarin werknemers vanaf station Amsterdam Zuid voor een scherp tarief een premium Gazelle e-Bike konden boeken en gebruiken via een app. De e-bike was van tevoren te reserveren. Betalen en declareren van gemaakte ritten gebeurde maandelijks achteraf.

5. Fiets stimuleren bij EDGE

EDGE Technologies heeft deelfietsen beschikbaar voor eigen werknemers en voor werknemers van buiten de stad die de Amsterdam locatie bezoeken. Ook hebben zij een fietsreparatie service voor werknemers die op de fiets naar het werk komen, om de fiets als vervoermiddel extra aantrekkelijk en makkelijk te maken.

Foto: Arcadis
6. Arcadis Low Car Diet

Arcadis deed ook in 2019 weer mee aan de landelijke actie Low Car Diet; met zo’n 150 collega’s probeerden zij een maand lang zo duurzaam mogelijk te reizen. Nieuw dit jaar was de launch van mobiliteitsapp Fynch. Deze app brengt reisgedrag in kaart en beloont goed gedrag direct door het geven van coins. Deze coins zijn in te wisselen voor duurzame kadootjes zoals een treinkaartje of kopje koffie op het station. Een werknemer van Arcadis heeft zelfs een prijs gewonnen voor de meest duurzame reiziger.

7. Schone taxistandplaats Gustav Mahlerlaan

Per 1 augustus 2019 is er een ‘schone taxistandplaats’ op de Gustav Mahlerlaan. Deze taxistandplaats is door de gemeente Amsterdam aangewezen en is alleen nog toegankelijk voor schone taxi’s, zoals elektrische taxi’s. Om toegang te krijgen tot een schone taxistandplaats moet een taxi aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Taxistandplaatsen Centraal Station, Leidseplein, Oudebrugsteeg en Amstel (nabij Rembrandtplein) werden eerder al als schone standplaatsen aangewezen.

Foto: Kees Winkelman
8. Verduurzaming zakelijk (vlieg) reizen

Op 7 mei 2019 organiseerden de young professionals van de GBC Zuidas Green Business Challenge een kennissessie over verduurzaming van zakelijk reizen voor bedrijven waar zij hun best practices deelden. Mede op basis van de sessie ging het team met de deelnemende bedrijven bekijken en beoordelen wat per bedrijf nodig is, en hoe het betreffende reisbeleid (en de handhaving en effectiviteit daarvan) kan worden verduurzaamd. Winst bleek vooral te behalen in korte vluchten binnen Europa, zoals Londen, Parijs en verschillende Duitse steden, die van deur tot deur vaak zelfs sneller met de trein bereikbaar bleken dan met het vliegtuig.

9. Extra fietsparkeerplekken in NoMa House en WTC

Door de toenemende vraag, hebben de gebouwbeheerders van het NoMa House en WTC Amsterdam het aantal fietsparkeerplekken uitgebreid. Zuidas Gemeente Amsterdam heeft een fonds beschikbaar gesteld om bedrijven, gebouweigenaren of beheerders te bewegen om te investeren in fietsstimulerende maatregelen. Omdat het op sommige plekken nu al niet makkelijk is om een plek te vinden en omdat fietsen in de openbare ruimte voor een rommelige aanblik zorgen, is het nodig om ook de parkeermogelijkheden voor fietsen te verbeteren. In 2019 zijn 125 extra fietsparkeerplekken gecreëerd met hulp van het fonds.

10. Park & Bike in Zuidas met Hello Bike

Een maand lang konden werknemers gratis gebruik maken van de deelfiets Hello Bike. Werknemers die normaal met de auto naar Zuidas komen en de deelfiets voor de ‘last mile’ wilden ervaren, konden dit aanbod combineren met een maand gratis parkeren bij de RAI. Niet meer vaststaan in Zuidas maar met de fiets de files voorbij. Hiermee wordt het aantal verkeersbewegingen en de CO2 uitstoot in de kern van Zuidas gereduceerd.

11. Vaker met de fiets naar Zuidas

Om drukte in de spits te verlagen en de bereikbaarheid tijdens de bouw op peil te houden, ging Zuidasdok in 2019 in samenwerking met Bycs van start met een fietsstimuleringscampagne.  Doel is automobilisten die op fietsbare afstand wonen te verleiden de auto te laten staan en het woon-werk traject met de fiets af te leggen.

12. Mobiliteit inzichtelijk in dashboard

Taskforce Bereikbaarheid lanceerde het Dashboard Bereikbaarheid. Op dit dashboard worden verzamelde data over mobiliteit gerangschikt en gepresenteerd, zodat bedrijven in Zuidas makkelijk toegang hebben tot deze gegevens. Zowel objectieve als subjectieve data worden op het dashboard weergegeven, denk aan de uitkomsten van mobiliteitsonderzoeken, verkeersonderzoeken en Tom Tom gegevens. Door inzicht in deze data wordt duidelijker waar de knelpunten en de successen van mobiliteitsbeleid zitten, en kan hier op worden gestuurd.

Plannen, boeken
en betalen met de
nieuwe app Amaze

naar de uitgelichte case

13. Groei groene taxi’s TCA

Het aandeel eco-taxi’s van TCA is in 2019 gegroeid tot bijna 20% van de totale vloot. Dat zijn zo’n 210 eco-taxi’s. Dit deel van de vloot zal in 2020 aanzienlijk toenemen omdat de vraag naar groene taxi’s groeit.

14. Workshop Road to Zero: transitie naar een duurzaam wagenpark

De workshop Road to Zero was bedoeld voor Zuidasbedrijven die beschikken over leaseauto’s en interesse hebben in het verduurzamen van het wagenpark. De deelnemers kregen handvatten aangereikt om hun wagenpark te elektrificeren en handige tips om bijvoorbeeld geld te besparen door slim te laden. De workshop werd aangeboden door gemeente Amsterdam in samenwerking met Green Business Club Zuidas en Hello Zuidas. Experts in duurzame mobiliteit van EVConsult faciliteerden de workshop.

Foto; EDGE Technologies
15. Wisselfiets oplossing voor overvolle stallingen

In september ging het wisselfiets experiment van start in station Zuid. Het wisselfietsconcept werkt heel eenvoudig: de ene helft van de deelnemers woont op minimaal anderhalf kilometer afstand van het station en de andere helft werkt op minimaal die afstand. Iemand die ‘s ochtends met de trein of metro verder naar het werk reist, parkeert de fiets in een speciaal gereserveerd deel van de stalling onder Mahlerplein. Iemand die aankomt op Station Amsterdam Zuid en verder met de fiets wil, kan diezelfde fiets gebruiken en na het werk weer terugzetten. De pilot is een initiatief van de Vervoerregio Amsterdam, en wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeente Amsterdam, NS, ProRail, de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Windesheim.

Foto’s: Amsterdam Zuidas

16. Laadpalen en car sharing Spaces

Spaces Zuidas speelt proactief in op de groeiende vraag naar elektrisch laden. Dankzij recente energiebesparingen op het netwerk (nieuwe ledverlichting) kon het aantal laadpalen weer worden uitgebreid. Daarnaast stimuleert Spaces Zuidas het concept car-sharing door het aanbieden van een deelauto. Als huurder of medewerker kun je via een app op verschillende locaties een auto reserveren.

Foto: Flexpower
17. Flexibel reizen CBRE

Leidende principes van het mobiliteitsplan van CBRE zijn: functionaliteit, gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en flexibiliteit. Zo worden er minder leaseauto’s gebruikt en komt er meer nadruk op car sharing met poolauto’s, die op termijn allemaal elektrisch zullen rijden. Daarnaast wordt het aanbod aan andere duurzame en flexibele vervoersvormen aantrekkelijker en uitgebreider. Medewerkers die niet structureel zakelijk hoeven te reizen, krijgen bijvoorbeeld een flexbudget dat ze naar eigen wens kunnen inzetten.

18. Pop-up BYCSLab

Eind oktober 2019 stond op het Gershwinplein de BYCS to Work-caravan. Hier konden mensen zien hoe straten van Amsterdam vroeger waren en hoe het leven er nu is: veel meer mensgericht, met veel voetgangers en fietsers. Buiten werd een aantal projecten uit de stedelijke Bicycle Architecture Biënnale eerder dat jaar tentoongesteld en diverse fietsaanbieders hadden fietsen beschikbaar gesteld voor een testrit. Een activiteitenprogramma en een mooie opening met Zuidasdok- en Zuidas-directeuren Hans Versteegen en David van Traa en met Fietsburgemeester Katelijne Boerma zorgden voor aandacht voor fiets in Zuidas.

Foto’s: BYCS

19. Amber bij Symphony

Financial Offices kwam bij een bijeenkomst van GBC Zuidas in contact met Amber, een initiatief voor elektrische deelauto’s. Zij gingen in gesprek met de andere gebouwgebruikers om dit onder de aandacht van het Symphony beheer te brengen en proberen nu een standplaats naast het gebouw te realiseren. Een toegankelijke en zichtbare plek kan het gezamenlijk gebruik van elektrische auto’s naar bijvoorbeeld klanten stimuleren.

20. Elektrische deelauto’s Loyens & Loeff

In december 2019 heeft Loyens & Loeff de deelauto’s vervangen door twee nieuwe elektrische exemplaren, die gereserveerd kunnen worden voor zakelijke afspraken buiten kantoor.

21. WAVE

In het najaar van 2019 lanceerde BYCS voor de tweede keer een pilot-campagne WAVE, om daarmee de fiets bij studenten van het ROC College Zuid onder de aandacht te brengen. Fietsgebruik op deze school, en op Mbo-scholen in het algemeen, blijft significant achter bij het landelijk gemiddelde, met als gevolg dat het openbaar vervoer volloopt en de studenten (te) weinig bewegen. Gebaseerd op onderzoek onder de doelgroep heeft BYCS de onderliggende redenen hiervoor in kaart gebracht, de drempels en triggers om te fietsen verkend, en op basis daarvan een stimulerende aanpak ontworpen. Studenten kregen tien weken lang een fiets aangeboden en konden meedoen aan fietsgerelateerde challenges. In ruil daarvoor deelden zij via WhatsApp hun ervaringen. Na afloop van de campagne bleek dat bij drie op de vier deelnemers een duurzame gedragsverandering plaatsgevonden heeft.

Foto: BYCS
22. Elektrische Taxi Week

Op 25 november 2019 openden Corinne Schot van BakerMcKenzie en Carolien Gehrels van Arcadis de eerste Elektrische Taxi Week Zuidas. Green Business Club Zuidas organiseerde deze samen met haar participanten Taxicentrale Amsterdam (TCA) en Taxicentrale Schiphol (TCS). In deze week vroegen zij met een campagne extra aandacht voor elektrisch taxivervoer in de stad en lieten zij zien hoe makkelijk het is om een elektrische taxi te kiezen in plaatst van een fossiele taxi.

23. 1300 mensen uit de spits per werkdag

Dagelijks gaan bijna twee miljoen mensen naar hun werk in Amsterdam en omgeving. Een groot deel daarvan reist tijdens de spits en dat heeft fikse files tot gevolg. In 2019 bereikte Breikers, een instelling die werkgevers kosteloos helpt in hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit, 1.300 spitsmijdingen per dag in Amsterdam Zuidas. Dit staat gelijk aan 4 ton CO2 reductie en ruim 20.000 vermeden autokilometers per werkdag. Werknemers werden gestimuleerd thuis te werken, reistijden aan te passen of op de fiets te komen.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up