Gebouwen

Gebouwen

Gemeente Amsterdam Zuidas zet in op duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij ze de lat steeds hoger probeert te leggen en de markt probeert uit te dagen om op dit thema te excelleren. Zuidas onderzoekt welke warmtesystemen geschikt zijn voor welke wijk en hoe dat ruimtelijk past, en daagt ontwikkelaars uit om circulair te bouwen. Dit heeft geleid tot veel aansprekende voorbeelden.
Creatieve oplossingen in maatwerk

Tegelijkertijd blijkt de praktijk ook weerbarstig. Het is telkens een uitdaging om alle ambities een plek te geven, en de marktomstandigheden zijn ook complexer geworden. Willen we bijvoorbeeld energieneutrale nieuwbouw, dan vraagt dit veel ruimte voor zonnepanelen. Dit kan soms ten koste gaan van ruimte voor bijvoorbeeld groene daken en gevels, terwijl dat juist voor ecologie, waterberging en het tegengaan van hittestress een belangrijke functie heeft. Hoe gaan we daar mee om, waar kiezen we voor? En, hoe geven we ook ruimte voor voldoende verschillende woonmilieus, voor sport of maatschappelijke voorzieningen? Dat is vaak per gebied maatwerk en niet met één formule op te lossen. Tegelijkertijd zien we dat creatieve oplossingen gevonden kunnen worden, zowel door ontwikkelaars als de gemeente. Zo blijft duurzame gebiedsontwikkeling zich verder ontwikkelen in Zuidas.

Foto: Harmen de Jong


Tien jaar BREEAM NL: interview met
directeur Dutch Green Building Council
Annemarie van Doorn

naar de uitgelichte case

BREEAM-NL certificeringen Zuidas 2019

In-Use (Asset)

citizenM Hotels Amsterdam Zuid

ACTA Vrije Universiteit Amsterdam

Holiday Inn Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam, OZW Gebouw, Kantoor

NL1129 Rotterdam, Vlasmarkt kantoren 2e t/m 5e verdieping

ITO building

SOM building

Vinoly kantoorgebouw

WTC Amsterdam kantoren WTC-Z (torens H en I)

WTC Amsterdam kantoren WTC-A (torens A,B,C,F&G)

WTC Amsterdam kantoren WTC-E (toren E)

Vivaldi Offices II

Vivaldi Offices I

Nieuwbouw

Uitbreiding en revitalisatie D-toren WTC Amsterdam

Onderzoeksgebouw VU – Vrije Universiteit Amsterdam

The New Atrium kantoorfunctie toren Noord

European Medicines Agency

ABN AMRO Paviljoen

Woningen opgeleverd
in 2019

164 woningen opgeleverd
434 woningen in aanbouw
2770 woningen totaal aanwezig

Kantoren en voorzieningen
2019

140.000 m2 bvo opgeleverd
133.000 bvo in ontwikkeling
2,2 miljoen bvo totaal aanwezig
Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up