Gebouwen: cases
1. Ingebruikname Amsterdam UMC Imaging Center

Op 23 september 2019 opende VUmc de deuren van het Amsterdam UMC Imaging Center voor de eerste patiënten. Het is een voor Nederland en Europa uniek centrum waar de meest innovatieve beeldvormende medische technieken samenkomen voor gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek. Het academische ziekenhuis wil met dit centrum drie ambities realiseren: synergie, flexibiliteit en duurzaamheid. Het verkrijgen van een BREEAM-certificaat was een belangrijk onderwerp voor de bouworganisatie in de ontwerpfase. Maar de ambitie om een BREEAM Excellent gebouw te ontwerpen heeft VUmc aan moeten passen naar Very Good, omdat in het gebouw veel beeldvormende apparatuur en andere installaties staan die een hoog energieverbruik hebben. Voorbeelden van maatregelen die in het gebouwontwerp zijn verwerkt, zijn slim ontworpen energiesystemen, zoals koelsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van vrije koeling en LED-verlichting.

Foto: Marcel Steinbach
Foto: VU Amsterdam
2. Nieuw onderzoeksgebouw VU

Het ontwerp van het Onderzoeksgebouw VU heeft het duurzaamheidscertificaat BREEAM-nieuwbouw ontvangen met de score Excellent. Het gebouw wordt een bèta-medisch labgebouw en is de volgende stap in de vernieuwing van de bètahuisvesting en onderzoekinfrastructuur. Het zal een breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten voor onderwijs en onderzoek binnen het thema Human Health & Life Sciences. Door onder meer de bijzondere onderzoeksfaciliteiten was een Excellent-certificering bij dit gebouw niet vanzelfsprekend. Denk aan elektromicroscopie en trillingvrije meetapparatuur in laserlaboratoria met constante temperatuur. En dit in een omgeving met veel trillingen: in de directe omgeving liggen zowel tram- en treintrajecten en de ringweg van Amsterdam. Voor onder andere de laboratoria is extra klimaatbehandeling nodig. Veel daglicht, ionisatie van de lucht, pv-panelen, LED-verlichting, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie, waterbesparend sanitair, goede mogelijkheden voor afvalscheiding, vleermuiskasten en een groen dak met bijenhotels dragen bij aan deze hoge score.

3. De Puls

Gemeente Amsterdam heeft De Puls van VORM Ontwikkeling geselecteerd als winnend concept voor een gebouw op het braakliggende terrein tussen de A10 en de sportvelden van SC Buitenveldert. Het gebouw van ca 56.000 m2 combineert betaalbaar wonen en werken met openbare voorzieningen, waaronder een bioscoop en bowlingbaan. De Puls wordt een duurzame stadsbiotoop, hoe hoger je komt, hoe meer het accent verschuift van mens naar plant en dier. Op de begane grond komt een park en tussen de torens een groene daktuin. Het gebouw is volledig zelfvoorzienend en energieneutraal met EPC <=0. De energie wordt opgewekt door zonnepanelen aan de gevel en op het dak. Hoogwaardige energiestromen uit de ene toren voeden de andere, waardoor geen energie verloren gaat. Het mobiliteitsplan zet in op maximaal gebruik van openbaar vervoer, elektrische deelauto’s, (elektrisch) fiets- en voet-verkeer en een parkeergarage die alleen toegankelijk is voor elektrische deelauto’s. De oplevering is in 2023.

Foto: Amsterdam Zuidas
Foto: Marcel Steinbach
4. nhow

Nhow Amsterdam RAI is een viersterrenhotel met bijzondere faciliteiten, in de driehoek tussen RAI Amsterdam, de A10 en de Europaboulevard. Met 650 kamers staat hier het grootste hotel van de Benelux. Bij de bouw van nhow Amsterdam RAI is gestreefd naar de BREEAM score Excellent. Dit blijft niet beperkt tot het gebouw, het komt ook tot uitdrukking in de inrichting van de omliggende openbare ruimte. Zo is onder andere de hemelwaterafvoer met een ondergronds duurzaam waterretentiesysteem geregeld en worden drie insectenhotels aangelegd. Het project voldoet ook aan de gedragscode Bewuste Bouwers. Dit betekent dat de aannemer werkt met oog voor de omgeving, het milieu en de veiligheid. De aannemer maakt alleen gebruik van FSC- of PEFC-gecertificeerd hout. Het bouwafval wordt gescheiden in afvalstromen hout, puin, kunststof, papier/karton, gips, isolatie (per soort) en BSA (Bouw en Sloop Afval). Dit afval wordt voor minimaal 80% hergebruikt of gerecycled.

5. EMA

Het nieuwe gebouw van EMA, het European Medicin Agency, is eind 2019 opgeleverd. Het EMA-kantoor is een bijna energieneutraal gebouw en behaalt het BREEAM Excellent certificaat. Tijdens de bouw is gebruikt gemaakt van hoge kwaliteit prefab-elementen, waarmee snel kon worden gebouwd en wat ook resulteerde in minder bouwafval. Veel onderdelen zijn te verwijderen zonder veel schade aan te richten, wat hergebruik in de toekomst mogelijk maakt. De daktuin zorgt voor waterberging bij extreme regenval en de weelderige aanplanting versterkt biodiversiteit in de omgeving. Het insectenhotel en diverse broedkasten zijn voorbeelden van het natuurinclusieve ontwerp. Er is een 60 meter hoge groenwand in het atrium tot aan de top van het gebouw geplaatst, met ruim 52.000 plantjes. Deze groene long filtert en bevochtigt de lucht. Voor de verdere invulling van de hoge duurzaamheidsambities van het Rijksvastgoedbedrijf, EMA en de gemeente Amsterdam is gebruik gemaakt van de toepassing van stadswarmte en -koeling, duurzame materialen en bewegingssensoren die de LED-verlichting en warmte- en kouderegeling aansturen voor optimaal energiegebruik.

Foto: Marcel Steinbach
6. EDGE Olympic behaalt keurmerk WELL Core & Shell Platinum 

EDGE Olympic is het eerste gebouw in Nederland dat het keurmerk WELL Core & Shell Platinum heeft behaald. Onder andere EDGE Technologies heeft zijn hoofdkantoor in het gebouw dat in 2018 werd geopend. Met het behalen van de WELL-certificering laat het gebouw zien een positieve impact te hebben op de gezondheid en het welzijn van de aanwezige gebruikers. De certificering betrof Core & Shell, de bouwkundige kern en gevel. EDGE Olympic is voorzien van slimme technologie om de gezondheid, creativiteit en productiviteit van iedere gebruiker te optimaliseren. Het eindresultaat is het gezondste gebouw van Nederland aan de meetlat van WELL.

Foto: Harmen de Jong


Tien jaar BREEAM: een “outstanding” systeem om duurzaamheid van gebouwen te meten

naar de uitgelichte case

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up