Energie

Energie

Zuidas zet in op energieneutraal bouwen, in lijn met de Amsterdamse ambities. Dit komt tot uitdrukking in verschillende nieuwbouwprojecten, waarbij ontwikkelaars inspirerende voorbeelden neerzetten. Er liggen nog veel kansen in het verduurzamen van het bestaande vastgoed met energiebesparende maatregelen. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid van een aardgasvrije Zuidas.
Stadsverwarming, stadskoude en WKO’s

Sinds 2018 is wettelijk geborgd dat nieuwbouw niet meer aangesloten mag worden op het gasnet, waar dat tot dat moment standaard was. Dit betekent dat er voor de warmtevoorziening van gebouwen een duurzaam alternatief moet zijn. Zuidas gemeente Amsterdam zet daarom al langere tijd in op het faciliteren van twee belangrijke alternatieven: stadsverwarming en stadskoude en warmte-koude-opslag, oftewel WKO’s. Beide zijn duurzamere technieken dan reguliere gasgestookte installaties en zijn een mooie stap om aardgasvrij te worden.

Besparingspotentieel

In 2019 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van gemeente Amsterdam een analyse gemaakt van de prestaties van bestaande WKO-systemen. Er is gekeken naar de benuttig, de energiebalans en de productiviteit. Hieruit blijkt dat er een flink besparingspotentieel is van de open bodem energiesystemen. Het betreft complexe materie. In 2020 wordt gekeken op welke manier hierin samen kan worden opgetrokken met de verschillende stakeholders.

Zuidas van het aardgas

In 2018 formuleerde Green Business Club Zuidas de ambitie om het gebied van het aardgas te krijgen. Hiervoor is een position paper gemaakt in samenwerking met Hompe en Taselaar, Zuidas gemeente Amsterdam en Liander: de huidige aansluitingen zijn in kaart gebracht.

In 2020 werken we dit verder uit en maken een indeling van aansluitingen voor ruimteverwarming en andersoortig gebruik. Vervolgens wordt gekeken hoe deze aansluitingen af te koppelen. Een aantal grootverbruikers zijn al bezig met trajecten om dit te realiseren zoals CBRE Global Investors – eigenaar van het WTC – en ABN AMRO. In 2020 wordt dit ook voor andere grootverbruikers geïnventariseerd.

Een deel van de gasaansluitingen is in gebruik door de horeca, maar er is ook een aantal horecagelegenheden al van het gas. Zo koken onder andere Wagamama en Bolenius elektrisch.


Dashboard duurzaamheidsprestaties

naar de uitgelichte case

Onderstaande infographic is gebaseerd op data van 14 verschillende Zuidas bedrijven.

Verdeling tussen grijze en groene stroom

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up