Energie: cases
1. Extra zonnepanelen ABN AMRO en RAI Amsterdam

In mei 2019 heeft ABN AMRO extra zonnepanelen op de daken van het gebouw aan de Gustav Mahlerlaan geplaatst, zodat er vanaf eind juni nog meer eigen, duurzame energie gebruikt kan worden. In mei kondigde de bank aan haar bankbrede duurzaamheidsambitie Missie2030 uit te breiden naar de zogenaamde Paris Proof-norm. De ambitie is om uiterlijk in 2030 het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan Paris Proof te hebben.
Sinds begin april 2019 liggen ook hallen 10, 11 en 12 van RAI Amsterdam vol met zonnepanelen. Totaal zijn er 2164 extra zonnepanelen toegevoegd, wat veel extra vermogen oplevert. In totaal komt de RAI nu uit op ruim 1 MegaWatt (MW) aan zonnepanelen.

Foto: RAI Amsterdam
Hompe en Taselaar
2. Zuidas van het aardgas

De ambitie Zuidas van het aardgas werd gelanceerd door Green Business Club Zuidas voorzitter Roland de Vlam (Loyens & Loeff). Green Business Club Zuidas, Hompe en Taselaar, Liander en Zuidas – Gemeente  Amsterdam stelden een position paper op. De eerste stap is het in kaart brengen van huidige aansluitingen. Hompe Taselaar heeft dit op basis van openbare bronnen gedaan. Er blijken een kleine 100 aansluitingen in het gebied te zijn: een klein gedeelte betreft grote aansluitingen, het meerderendeel kleinere aansluitingen die bijvoorbeeld gebruikt worden  door horeca.
CBRE Global Investors, eigenaar van WTC, heeft al enkele torens van het gas gehaald en er ligt een plan voor de nog resterende aansluitingen. Ook ABN AMRO is hier mee bezig. Voor  de andere aansluitingen wordt gezocht met de eigenaren om met hen alternatieven te bespreken. Een aantal horecabedrijven kookt al elektrisch, waaronder Bolenius en Wagamama.

3. Zuidas doet het licht uit

Een donkere Zuidas is al langer de wens van Green Business Club Zuidas en haar participanten. Deelname aan Earth Hour en Nacht van de Nacht moet hier aan bijdragen. In 2019 benaderde het Stadsdeel Zuid de Club, na klachten van buurtbewoners over de vele lichten die ’s nachts branden. Hieruit ontstond het project Zuidas doet het licht uit. Dit begon met een onderzoek van studenten van de VU: waarom gaat het op sommige plekken wél goed en wat kunnen andere bedrijven daarvan leren? Zij spraken met facilitair managers van tien bedrijven en brachten best practices in kaart. Ook werden er op twee momenten ’s nachts foto’s gemaakt om de situatie in kaart te brengen. Het project trok aandacht van de media: zo maakte Editie NL er een item over. In 2020 wordt het project vervolgd.

Foto: Lotte Gottschal
4. ESG-deposito programma NatWest Markets

NatWest Markets N.V. is onderdeel van de investeringsbank van de Royal Bank of Scotland Group en is sinds 2018 in ‘the Rock’ in Zuidas gevestigd. Deze bank heeft een langdurige relatie met PZEM, een Nederlands energiebedrijf. PZEM zocht op korte termijn naar een investering van 30 miljoen, voor maximaal 24 maanden, die naast strenge risicomaatstaven bij voorkeur ook aan hun duurzaamheidsstrategie zou voldoen. NatWest Markets leverde PZEM een ESG-deposito product als onderdeel van haar nieuwe NWM ESG Product Framework. ESG is een term die verband houdt met duurzaam beleggen en staat voor Environmental, Social & Governance.
Met dit product committeert de bank zich om elke euro aan ESG deposito’s die zij ophaalt te matchen met een euro aan investeringen in activa met een sterke ESG rating van het ratingbedrijf ISS ESG. Zo kan de financiële afdeling van PZEM bijdragen aan de algemene duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf, binnen het lage risicoprofiel van een deposito met verschillende looptijden.

Foto: Flexpower
5. Flexpower laadpalen Vattenfall

Energiebedrijf Vattenfall heeft in Amsterdam 432 gewone laadpalen voor elektrische auto’s omgebouwd tot Flexpower-laadpalen. Deze zijn zodanig afgesteld dat ze in daluren van het elektriciteitsnet meer stroom leveren en gedurende piekuren iets minder, om zo een gelijkmatige belasting van het elektriciteitsnet te bereiken. Flexpower gebruikt ook overdag lokaal opgewekte elektriciteit, zoals stroom van zonnepanelen op Amsterdamse daken, en zet die direct in om auto’s te laden. Zo hoeft deze stroom het net niet verder te belasten. Aangezien veel automobilisten vooral ’s nachts opladen, hebben zij hier in het algemeen geen nadeel van. Door in te zetten op flexibel laden, kunnen veel extra investeringen in de elektriciteitsnetten worden voorkomen.

6. Hello Zuidas Magazine CO2 neutraal

Hello Zuidas magazine is sinds zomer 2019 CO2-neutraal. Hiervoor zijn Hello Zuidas en Zuidas Publishers een samenwerking aangegaan met stichting Trees for All. De compensatie gebeurt middels een bosproject in het Kibale National Park in Oeganda. Trees for All helpt sinds 2018 mee aan het herstel van het park. De lokale bevolking helpt bij de aanplant en het beheer, wat hen extra inkomsten oplevert.

Foto: Trees for All
7. Monitoring Energieverbruik Spaces

Spaces heeft goed inzicht in het energieverbruik van de gebouwen. Middels een online portal wordt actief data verzameld op gebied van gas, elektra en CO2-uitstoot en zijn zowel verbruik als kosten op dagbasis inzichtelijk. Spaces heeft het verbruik van haar locatie in Zuidas volledig in eigen beheer en heeft daarmee de mogelijk om zelf maatregelen door te voeren. Zo is Spaces Zuidas dit jaar grotendeels overgegaan op ledverlichting, wat direct een daling in electraverbruik en kosten heeft opgeleverd.

8. Energie in beeld bij Baker McKenzie

Baker McKenzie heeft in 2019 integraal de energieconsumptie in beeld gebracht. Zo is een goed beeld ontstaan van waar verbeteringen mogelijk zijn. Door het gebruik van een WKO is het verwarmings- en koelsysteem al zeer milieuvriendelijk. Voor verlichting ligt dit anders. In 2019 zijn bij het bedrijf voorbereidingen gestart voor vervanging van de huidige, energieslurpende verlichting door LED-verlichting.

Dashboard
duurzaamheidsprestaties

naar de uitgelichte case

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up