Afval & Circulariteit

Afval & Circulariteit

 

In mei 2019 tekenden 27 CEO’s van Zuidasbedrijven de Zero Waste Zuidas overeenkomst. Hiermee committeerden zij zich om zich in te zetten voor een Zuidas zonder restafval in 2030. In de Zero Waste Zuidas overeenkomst is afgesproken dat partijen afval waar mogelijk voorkomen en scheiden. Verschillende stromen zoals voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en energie worden hoogwaardig verwerkt.
Zero Waste in 2030

Zero Waste Zuidas is een project van Green Business Club Zuidas in samenwerking met de Amsterdam Economic Board. In 2019 lag de nadruk op het delen van kennis, ophalen van data en verkennen van de mogelijkheden. In 2020 wordt gestart met de eerste pilots en concrete stappen.

Data

De eerste stap is het inzichtelijk maken hoeveel en wat voor afval de deelnemers produceren. Welke stromen worden aan de bron gescheiden en waar worden deze vervolgens verwerkt? Alle bedrijven hebben hun inzamelaars verzocht om het aanleveren van data, waarbij naast volumes en tonnages, ook ledigingsfrequentie en -dagen worden geïnventariseerd. Dit is naar verwachting begin 2020 compleet.

Naast het ophalen van
data wordt gekeken naar
het voorkomen,
scheiden en hoogwaardig
verwerken van afval.

Voorkomen, scheiden en verwerken

Naast het ophalen van data wordt gekeken naar het voorkomen van afval, het scheiden van afval en hoogwaardig verwerken.

    • Voor het voorkomen van afval ligt de focus op inkoop. Op 3 december was er een eerste training circulair inkopen onder begeleiding van PHI Factory. Een aantal deelnemende organisaties hebben toegezegd hier in 2020 mee verder te willen.
    • Daarnaast is het belangrijk te zorgen dat afval goed wordt gescheiden aan de bron. Onder andere Baker McKenzie boekte daarmee in 2019 indrukwekkende resultaten. De aanpak is gedeeld met andere organisaties in Zuidas, net als andere best practices.
    • Uiteraard is het belangrijk dat wat er aan de voorkant wordt gescheiden, aan de achterkant ook gescheiden wordt afgevoerd. Hiervoor zijn gesprekken met verschillende stakeholders gevoerd, waaronder beheerders en eigenaren, die zeggenschap hebben over de afvalcontracten.

     

Marktverkenning

Voor de verwerking van verschillende stromen is een marktverkenning gedaan. Voor onder andere organische stromen (waaronder koffie, sinaasappelschillen, brood, en GFT-afval) is hoogwaardige verwerking mogelijk, maar dit gebeurt nog lang niet altijd. Voor plastics zijn mogelijkheden voor verwerking beperkt. Deze stroom komt dan ook nog vaak bij het restafval terecht. In 2019 opende de PMD-fabriek (plastic, metaal en drankkartons) Plastic Recycling Amsterdam in het Westelijk Havengebied, van onder andere Zero Waste Zuidas-partner Milieu Service Nederland: hier zou mogelijk het PMD van bedrijven in Zuidas naar toe kunnen.

Baker McKenzie zet eerste
stappen naar circulaire
bedrijfsvoering

naar de uitgelichte case

Besparing printpapier

Door deelname aan de Landelijke GBC PrintLess Contest door vier bedrijven in Zuidas zijn

445448,5

vellen printpapier bespaard.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up