Openbare Ruimte

Openbare Ruimte

De openbare ruimte staat onder druk vanwege de vele werkzaamheden in Zuidas. Er wordt gewerkt aan het zo prettig en veilig mogelijk maken van de openbare ruimte, zodat reizigers en bewoners zich hier vrij en ontspannen kunnen bewegen.

 

Inschrijvingen Openbare Ruimte

<

Community Garden

Together with the Green Business Club Zuidas, the Amsterdam International Community School (AICS) has been working on establishing a community garden project in Zuidas, with the intention of bringing together local residents, businesses, and students. For the past year, the main users of the garden have been Group 4 and 5 students from the AICS. This year, we want it to be a site where people of all ages can learn about gardening; enjoy the freedom of an outdoor space; learn about pollinators and biodiversity; develop love and respect for nature; and come together to make meaningful connections with other people in the area.

 

Q-Park

Al sinds de opkomst van het elektrische vervoer merken we dat de vraag naar laadpalen extra groot is bij onze klanten die aan de Zuidas zijn gevestigd. Om tegemoet te komen aan deze vraag én duurzaamheid een boost te geven, realiseerden we in Q-Park Mahler het grootste laadpark van Nederland. Ook passen we op alle locaties slimme LED verlichting toe. Onlangs nam Q-Park haar vijfde parkeerlocatie in gebruik op de Zuidas: Q-Park Valley. Hiermee dragen wij bij aan de wens van de gemeente om Zuidas te ontwikkelen tot een gemengde stadswijk voor wonen, werken en verblijf.

 

Regenboogtrap

De trap draagt de kleuren van de Progress Pride regenboogvlag. Daarmee wordt de LHBTIQ+-community vertegenwoordigd. LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, intersekse personen en queer personen en anderen die wat betreft hun genderidentiteit, genderexpressie, seksualiteit of hun lichaam buiten de ‘standaardnorm’ vallen. De nieuwe verkapping komt niet uit de lucht vallen: in november 2020 vond een online verkiezing plaats waarbij iedereen een stem kon uitbrengen op drie verschillende ontwerpen. Het winnende ontwerp van Marianne van Lochem is nu te bewonderen.

Biodiversiteit op de VU Campus

 Veel verschillende bomen en planten die afgestemd zijn op de flora en fauna, dus struiken voor vlinders, voor bijen etc. Met andere woorden een mooie biodiversiteit.
 Dit gebeurt ook op de daken: Het groene dak op het Nieuwe Universiteits gebouw staat zomers volop in bloei en trekt veel insecten en vogels aan. Het dak onderscheidt zich van andere groene daken door de rijke vegetatie van met name klavers, ratelaar en klaproos (met plukjes koekoeksbloem en kamille). Door deze beplanting zijn er veel hommels op het dak. Het dak biedt bovendien thuis aan zweefvliegen en vlinders die de nectar van de bloemen drinken, en de gekraagde roodstaart (vogel) die zich nestelt in de boomstronken op het dak.

 

Amber Nederland

Amber geeft autoruimte terug aan de stad. Door op basis van data feilloos te voorspellen waar zakelijk autogebruik nodig is en die te faciliteren. Door met AI iedere elektrische auto die we inzetten, maximaal te benutten en zo te zorgen voor zero CO2 en zero stilstand. Samen met bedrijfsleven en overheid maken we van elke stad een gezond groen ecosysteem met alle ruimte voor energie en de toekomst.

 

 

De Groene Route

Er wordt hard gewerkt in Zuidas en niet alleen in de kantoortorens. Maar wie goed kijkt, ontdekt ze in het groen van Zuidas. Hier vind je de kleine harde werkers: insecten, vogels en vleermuizen. De kleinste harde werkers komt u tegen als u het ommetje Groen loopt. Het ommetje is een audiotour die de bezoekers via hun mobiele telefoon langs een 10 km lange Groene route navigeert. Iedereen kan zelf de gewenste afstand en startplaats bepalen.

 

Rietveld: The Garden Department

In de binnenplaats van twee scholen bevind zich en vreedzame kleine community tuin. Deze tuin in de zuid-as valt op door zijn biodiversiteit en kalmte, tussen het snelle leven en hoge gebouwen. De self-proclaimed Garden Department is een publieke tuin die zich bevind tussen de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg instituut. Ons doel is het onderzoeken, uitvoeren en publiceren van de mogelijkheden van student-let alternatieve pedagogisch buitenlokaal, geïntegreerd in de openbare ruimte.

 

 

 

 

Gebouwen

volgend artikel   

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up