Afval & Circulariteit

Afval & Circulariteit

In mei 2019 tekenden 27 CEO’s van Zuidasbedrijven de Zero Waste Zuidas overeenkomst. Hiermee committeerden zij zich om zich in te zetten voor een Zuidas zonder restafval in 2030. In de Zero Waste Zuidas overeenkomst is afgesproken dat partijen afval waar mogelijk voorkomen en scheiden. Verschillende stromen zoals voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en energie worden hoogwaardig verwerkt.

 

Inschrijvingen Afval & Circulariteit

 

Closing the Loop

APG en Closing the Loop werken een aantal jaren samen op het gebied van duurzame IT inkoop. APG maakt gebruik van lease voor de mobiele telefoons van haar medewerkers. Deze telefoons worden “e-waste compensated” gemaakt door Closing the Loop: voor elke nieuwe APG telefoon wordt een afval (scrap) telefoon ingezameld en gerecycled in een land waar geen afdoende recycle faciliteiten voorhanden zijn. APG maakte al gebruik van lease van telefoons via haar partner CHG-MERIDIAN, een bedrijf gespecialiseerd in leasing. Om duurzaamheid binnen de organisatie verder door te voeren, wilde APG de milieu impact van IT consumptie verminderen op een pragmatische, aantrekkelijke en effectieve manier. Door de compensatie van 2.750 mobiele telefoons wordt 66 gram goud, 690 gram zilver en bijna 26kg koper gewonnen. De samenwerking tussen APG en Closing the Loop met CHG-Meridian is een mooi voorbeeld van SDG17 om in de keten verschillende partijen met elkaar te laten samenwerken.

Green Team OK Amsterdam Umc locatie VUmc

In Nederland draagt de zorgsector met gemiddeld 7% een significante bijdrage aan de nationale uitstoot van broeikasgassen. Binnen de zorg is de operatiekamer (OK) een belangrijke vervuiler. Er wordt gebruik gemaakt van narcosegassen, wat allemaal sterke broeikasgassen zijn. Daarnaast komt op de OK 20-30% van al het ziekenhuisafval vrij en wordt er veel energie gebruikt (3-6x meer per m2 dan op andere ziekenhuisafdelingen). Het Green Team OK streeft ernaar via verschillende werkgroepen (o.a. circulariteit, afval, energie, medicatie en onderwijs) doelmatig groene initiatieven te implementeren.

Vermaat

Wij zijn als horecapartij de eerste en enige die een LCA, life cycle assessment van ons assortiment hebben gemaakt en zo precies weten wat de uitstoot van onze gerechten is. Dat geven we ook weer binnen een aantal restaurants, zodat we gasten kunnen helpen een bewustere en duurzamere keuze te maken. We hebben een C02 analyse gedaan van 30.000 ingrediënten die we gebruiken in onze 500 restaurants. Daarnaast gaan we volgend jaar zorgen dat de uitstoot in scope 3 die hiermee gepaard gaat volledig gecompenseerd gaat worden en we dus voor onze scope 3 emissies C02 neutraal zijn.

RAI: Van afval naar sociale waarde!

Vanuit de wens om de maatschappelijke toegevoegde waarde van de RAI te vergroten en verspilling tegen te gaan, zet RAI Amsterdam zich actief in om maatschappelijke behoeften te verbinden aan overvloed van de RAI. De RAI vindt hiermee tal van mogelijkheden om dat wat over is, maatschappelijke van waarde te laten zijn. Van het verbinden van overgebleven items na evenementen middels een donatieprogramma aan maatschappelijke initiatieven in de regio die ze goed kunnen gebruiken en het creatief samenstellen van gratis maaltijden voor het Legerdesheils op basis van reststromen voedsel van de business van de RAI, tot aan het verbinden van ongebruikte faciliteiten, kennis, expertise en ons netwerk met maatschappelijke initiatieven die hiermee geholpen zijn en nog zoveel meer. Middels deze werkwijze zet de RAI zich in om verspilling van waarde te voorkomen en vindt de RAI kansen om maatschappelijk van betekenis te zijn.

YoYo.BoostReuse | Accenture

YoYo.BoostReuse, Accenture Workplace NL en ISS Facility Services hebben in 2020 en 2021 twee pilots van drie maanden uitgevoerd in het vlaggenschipkantoor van Accenture wat is gevestigd in de ITO-toren. Deze pilots leidde tot het stoppen met het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik en hielp afval te verminderen. De positieve milieu-impact van deze pilots is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Accenture Workplace-team, het Facilitair Bedrijf ISS Facilities Services en een start-up, YoYo BoostReuse, die gespecialiseerd is in het implementeren van circulaire oplossingen voor herbruikbare containers op werkplekken.

Liion Power B.V.

Liion Power is een groene tech-startup, opgezet door twee studenten op de Vrije Universiteit Amsterdam, die momenteel werkt aan de ontwikkeling van een ‘Battery Life Extender’. Het wordt heel gemakkelijk in gebruik; je plugt ons apparaat in tussen je oplader en je batterij en ons product laadt de batterij dan op een gecontroleerde en technisch verantwoorde manier op. De laadstrategie is gefocust op het maximaliseren van de levensduur van de batterij. Dit kan een enorme duurzaamheidswinst opleveren, en een hoop geld besparen!

 

Oscar Circulair [WINNAAR 2022 Zuidas Duurzaamheidsprijs]

In het kort: Oscar Circulair is een sympathieke afvalrevolutionair. Oscar wil de traditionele afval- en grondstoffenmarkt transformeren naar een circulair gedreven keten. Dat doen we door de ‘first mile’ van de afval- en grondstoffenmarkt opnieuw in te richten. Met ons nieuwe gebiedsgerichte, fijnmazige inzamelmodel zijn we op weg naar Zero Waste door klanten te helpen grondstoffen te laten recyclen, creëren we werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, verbeteren we de leefomgeving en elimineren we vervuilende vervoersbewegingen.

 

 

 

Water & Groen

volgend artikel   

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up